آدرس:

تهران – خیابان سعدی جنوبی – قبل از خیابان اکباتان روبروی رستوران شاطر عباس پلاک ۲۰۶

تلفن :

۳۳۹۱۲۱۰۳-۳۳۹۱۱۰۰۵- ۳۳۱۱۷۹۱۹- ۳۳۹۶۴۵۶۴-۳۳۹۶۴۵۶۳-۳۳۹۵۸۰۶۷

 فکس:

۳۳۹۵۸۰۶۴
فروشگاه کامکار شماره ۲ :

آدرس:

تهران – جاده قدیم کرج – (۴۵ متری فتح) – نبش فتح ۲۱ –جنب مسجد- پلاک   ۵۱۹

تلفن :
۶۶۸۱۹۲۳۶

فکس:
۶۶۸۱۲۵۳۱